NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quân sự, an ninh năm 2021

Thứ hai - 11/10/2021 10:52 44 0
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,  đảm bảo quân sự, an ninh năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
       XÃ CẨM HƯNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                                                                  
      Số:116/NQ-HĐND                         Cẩm Hưng, ngày 29  tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
đảm bảo quân sự, an ninh năm 2021
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XIX
 KỲ HỌP THỨ XVI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem Tờ trình số:396/TTr-UBND ngày 23tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và ý kiến phát biểu của quý vị đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân xã,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân xã tán thành và nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân xã đã trình tại kỳ họp, phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quân sự, an ninh năm 2021:
I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế
Tăng trưởng giá trị sản xuất 12%, tổng giá trị thu nhập xã hội đạt 273 tỷ đồng, thu nhập bình quan đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm.
 Tổng diện tích gieo trồng đạt 100%, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha
Diện tích rau màu các loại 100 ha
 Tổng đàn trâu, bò 1500 con, ổn định đàn lợn  6.500 con; đàn gia cầm, thủy cẩm 55.000 con.
 Diện tích nuôi trồng thủy sản 30 ha
Ổn định và trồng mới 50 ha rừng, sản lượng khai thác ước tính khoảng 5500 tấn gỗ:  nhựa thông 200 tấn, sản phẩm phụ từ rừng 1000 tấn.
Thu ngân sách trên địa bàn khoảng 6.241 tỷ đồng
2. Lĩnh vực văn hóa xã hội - An ninh quốc phòng
Xây dựng kế hoạch, phấn đấu xây dựng giữ vững thêm 2 đơn vị đạt danh hiệu Làng văn hóa sau 3 năm, 92 % gia đình đạt gia đình văn hóa, 40% gia đình đạt  thể thao.
Duy trì danh hiệu chuẩn trường THCS Hà Huy Tập, trường Tiểu Học, trạm y tế phấn đấu xây dựng trường Mầm Non đạt chuẩn giai đoạn 1, 100% học sinh lên lớp và tốt nghiệp THCS, 100% vào học các trường THPT và dạy nghề, 91% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng đầy đủ các chính sách bảo trợ, giảm  tỷ lệ sinh dưới 0,08%o tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống dưới 0,02%o, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1.5%, hộ cận nghèo xuống dưới 4%.
Giữ vững an ninh quốc phòng, hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, giao tuyển quân.
3. Lĩnh vực XD NTM và XD cơ sở hạ tầng
Giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục nâng cấp cũng cố các tiêu chí bền vững theo quyết định 05 của UBND tỉnh.
Duy trì và nâng cấp  khu dân cư kiểu mẫu hiện có, xây dựng thêm 2 thôn đạt kiểu mẫu, 10 hộ đạt vườn mẫu năm 2021, các thôn còn lại đạt 65-70% các tiêu chí khu dân cư mẫu, 95% các hộ dân chỉnh trang vườn hộ, phấn đấu có 750 vườn hộ được xếp loại A trở lên có thu nhập vừờn hộ từ 30 triệu đồng / năm trở lên.
Xây dưng 1km đường ngõ xóm, 1.5km rãnh thoát nước các tuyến đường trục thôn, trục xã, ngõ xóm và 1 km kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh và chính sách của xã, mở rộng và đắp lề đường 2km
Xây dựng mới 2 phòng học, sữa chữa 10 phòng, mở rộng khuôn viên trường THCS
Xây nhà làm việc ủy ban nhân dân xã 2 tầng
          II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021
          1. Phát triển kinh tế.
          Xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực, từng thời vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT đến tận người dân.
          a. Trồng trọt: Vụ xuân năm 2020 cơ cấu 100% trà xuân muộn, vụ Hè thu 100% giống ngắn ngày,  thường xuyên thay đổi phân cấp các loại giống, xây dựng thêm 4 mô hình phá bờ thửa nhỏ diện tích tối thiểu 5 ha  ở các thôn Hưng Tiến, Hưng Trung đưa số mô hình lên 5 mô hình toàn xã.
          Duy trì có hiệu quả Đề án trồng cam vùng bán sơn địa.
          Phát động toàn dân chỉnh trang vườn hộ gắn với quy hoạch bố trí lại cây trồng trong vườn có hiệu quả kinh tế.
          Xây dựng hệ thống mương tưới bằng bê tông và thường xuyên nạo vét mương tưới tiêu, đảm bảo phục vụ cho sản xuất. Tổ chức các đợt đào bắt và  diệt chuột và phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động dịch vụ thu hoạch, làm đất.
          b.Chăn nuôi: Điều tra nắm bắt tổng đàn hiện có tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ 80 % trở lên có biện pháp xử lý nghiêm các hộ không chấp hành tiêm phòng và thả rông  trâu bò phá hoại hoa màu, hàng rào xanh, phóng uế bừa bãi trên đường giao thông, xã thải phân chưa qua xử lý ra môi trường.
          Rà soát kiểm tra  hộ chăn nuôi không đảm bảo VSMT để vận động làm đệm lót sinh học.
          Kiểm soát chặt chẽ các hộ giết mổ, vệ sinh thu y và các mặt hàng vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật.
          c. Nuôi trồng thủy sản: Vận động các hộ  dân cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh hoặc bán thâm canh, chú trọng đầu tư con giống có chất lượng , thường xuyên kiểm soát dịch bệnh và phòng trừ có hiệu quả.
          d. Thương mại-dịch vụ: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động trong việc vay vốn các ngân hành tín dụng.Tuyên truyền người dân trong xã, người việt dùng hàng việt, người trong xã mua hàng trong xã.
          2. Xây dựng Nông Thôn Mới:
          Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tiếp tục duy trì giữ vững xã đạt chuẩn NTM. Phân công chỉ đạo và giao việc rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức đoàn thể. Xây dựng khung kế hoạch sát đúng từng tiêu chí, từng thôn, chỉ ra việc làm cho từng hộ gia đình trong việc chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà ở, công trình phụ trợ. Tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình.
          Phát huy vai trò nòng cốt của ban phát triển thôn, các tổ chức đoàn thể, duy trì các tổ công tác vừa chỉ đạo vừa hướng dẫn và giúp đỡ các thôn các hộ gia đình trong việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương khích lệ, phê bình nhắc nhở và đưa vào tiêu chuẩn bình xét của tổ chức hội, gia đình văn hóa. Tiếp tục huy động nguồn lực trong nhân dân của các tổ chức, cá nhân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang NTM. Các đơn vị thôn xóm thực hiện chức năng phân công cho các tổ chức đoàn thể, tổ liên gia và các cụm dân cư thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường chăm sóc cắt tỉa cây hàng rào xanh, bảo vệ thành quả xây dựng NTM đã đầu tư trên địa bàn.  Phấn đấu kêu gọi xã  hội hóa xây dựng 1-2 cổng làng.
          3. Văn hóa - xã hội:
          a. Giáo dục đào tạo:  Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trong giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, ý thức công dân và kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường các hoạt động gióa dục ngoại khóa. Nêu cao vai trò quản lý, ý thức trách nhiệm của giáo viên, phương pháp giảng dạy phát huy ý thức tự học của học sinh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục, tu sữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, xây dựng cảnh quan, môi trường  xanh - sạch - đẹp trong các trường học.
          Tăng cường xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học phục vụ dạy và học theo Quyết định 37 của UBND tỉnh và công văn 5027 của tỉnh.
          b.Công tác y tế - Dân số - Gia đình và trẻ em
          Duy trì công tác khám, điều trị  tại trạm, phân công trực đầy đủ không để bệnh nhân đến không có người trực, bổ sung trang thiết bị, tủ thuốc có đủ số thuốc để phục vụ nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng, chữa bệnh. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức cho trẻ uống VitaminA,  công tác tuyên truyền ATTP - VSMT, chăm sóc người già trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật. Vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp KHHGĐ hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên  thực hiện tất cả các chương trình, chiến dịch DS-KHHGĐ, làm tốt công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em hạn chế tối đa bạo lực gia đình.
          c. Công tác văn hóa-Thể thao-TT tuyên truyền
          Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT mua sắm các phương tiện băng cờ, pha nô áp phích, tuyên truyền và chào mừng các ngày lễ, ngày kỹ niệm và sự kiện của đất nước, đại hội Đảng các  cấp. Tổ chức đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thể thao thực chất và có hiệu quả đạt từ 95% trở lên, quản lý các đền chùa, miếu, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, của làng xã, bãi trừ các hủ tục mê tín dị đoan, lạc hậu, thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội không sử dụng rượu thuốc lá khi diễn ra tang lễ và không rãi vàng mã dọc đường khi đưa tang.
          Phát huy hệ thống đài truyền thanh xã, tăng thời gian phát thanh, tăng lượng tin bài có chất lượng, có tính thuyết phục.
          d.Công tác dạy nghề và xóa đói giảm nghèo-CSXH
          Vận động nhân dân phát triển kinh tế có hiệu quả vườn hộ gia đình tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có như: đất đai, mặt nước, lao động...để tăng vụ, tăng lứa, tổ chức tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn, định hướng cho con em xuất khẩu lao động. Tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo vay vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Thường xuyên quan tâm các đối tượng chính sách, người có công đối tượng BTXH và người có hoàn cảnh khó khăn do ốm đau, hoạn nạn.
          4. Công tác quản lý nhà nước
          a. Tài nguyên môi trường:
          Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khai thác mỏ. Tiếp tục xét cấp bìa đất cho các hộ dân chưa có bìa đất đã đủ điều kiện nhưng do thất lạc hồ sơ hoặc thiếu một số giấy tờ liên quan.
          Hoàn chỉnh thống kê đất đai năm 2020,  hồ sơ cấp đổi, cấp mới GCNQSD đất ở trước ngày 18/12/1980 theo quyết định 2443 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn.
           Phối hợp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án điện năng lượng mặt trời  và các dự án trên địa bàn.
           Giải phóng mặt bằng để đấu giá, cấp đất ở tại các vùng quy hoạch chi tiết.
          Phối hợp thực hiện công tác đo đạc tách thửa đất làm cho các hộ có nhu cầu tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
          Giải quyết các đơn thư khiếu nại và các hộ vi phạm, lấn chiếm đất đai.
          Thực hiện công việc chuyên môn như cấp đổi GCN, tặng cho, chuyển nhượng, đính chính, đăng ký biến động đất đai theo quy định.
           Thực hiện công tác quản lý trên lĩnh vực xây dựng các công trình trên địa bàn.   
          Tham mưu cho UBND trong công tác đảm bảo môi trường trên địa bàn.
          Dùy trì công tác lao động VSMT mỗi tuần 1 lần phân chia và giao trách nhiệm các tuyến đường tự quản cho các tổ chức hội và phân chia đoạn đường cho từng tổ liên gia, từng hộ gia đình làm vệ sinh hằng ngày.
          b.Công tác  Quân sự - An ninh -  Tư pháp:
          Huy động lực lượng, tổ chức huấn luyện, tuyển giao quân có hiệu quả, quản lý chặt chẽ lực lượng quân sự, dự bị động viên, thanh niên trúng tuyển. Xử lý nghiêm minh các thanh niên trong độ tuổi chống lệnh nghĩa vụ quân sự, trốn tránh nhiệm vụ huấn luyện quân sự tại địa phương, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Bảo vệ an toàn vũ khí, mô hình học cụ được trang bị.
Duy trì chế độ giao ban chế độ trực SSCĐ nâng cao nghiệp vụ điều tra xử lý giải quyết dứt điểm các vụ việc tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra nắm bắt địa bàn, đối tượng có biện pháp quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, trong diện tình nghi. Thực hiện ký cam kết đến từng hộ gia đình, từng hội viên về việc chấp hành luật ATGT ký cam kết các hộ chăn nuôi gia súc phải chăn dắt trâu, bò, nghiêm cấm sử dụng buôn bán pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, xung kích điện, súng tự chế về các tệ nạn xã hội và có biện pháp xử lý nghiêm minh.
          Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư­ kiến nghị của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành các văn bản hành chính trong quản lý điều hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
          c. Công tác tài chính ngân sách:
           Xây dựng kế hoạch thu, chi sát đúng với thực tế nhu cầu cần thiết của phần ngân sách xã cũng như ở các thôn và trường học theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên để thông qua nhân dân. Vận động nhân dân giao nộp trên tinh thần tự nguyện. Quản lý nguồn chi đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng, thanh quyết toán công khai rõ ràng. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn như: thu thuế ngoài quốc doanh, thu khác, thu  cấp quyền QSD đất  để đảm bảo đủ cân đối theo chỉ tiêu huyện giao.
          d. Công tác cải cách hành chính
          Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm tra rà soát việc ban hành các văn bản. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dụng theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017  của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Duy trì tốt công tác giao dịch “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân đúng thẩm quyền, làm tốt công tác tiếp dân giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị của công dân. Thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính mới theo quy định của UBND tỉnh. Phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân để phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện  nhiệm vụ được giao.
          Có kế hoạch đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị tại bộ phận một cửa, một của liên thông hiện đại theo kế hoạch của Huyện. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kỹ luật, kỹ cương hành chính, trách nhiệm quản lý bảo vệ tài sản công được giao trong thi hành công vụ.
  Điều 2. Căn cứ Nghị quyết UBND xã tổ chức chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả
Thường trực HĐND, đại biểu HĐND trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát UBND xã và các ngành trong thực hiện Nghị quyết.
UBMTTQ tích cực động viên nhân dân phát huy vai trò làm chủ đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của đại biểu hội đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch nhà nước năm 2021.
Nghị quyết này đ­ã đư­ợc Hội đồng nhân dân xã khóa 19, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 12  năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH
- TT HĐND, UBND Huyện Cẩm Xuyên;
- Cán bộ huyện phụ trách địa bàn;                                                                     
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND-UBND;
- CT UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã khoá 19;                                                                 
- Lưu VT.                                                                                              Nguyễn Đình Dũng   

 

Tác giả bài viết: Bảo Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại3,022
  • Tổng lượt truy cập73,181
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây